Facebook Live เสวนา เรื่องการฉีดวัคซีน COVID-19 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ

การดูแลผู้ป่วย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย และ สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย

ขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live เสวนา เรื่องการฉีดวัคซีน COVID-19 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ

ผู้ป่วยโรคไตและผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ถ้าฉีดวัคซีน COVID-19 จะส่งผลดีอย่างไร

มาหาคำตอบกันได้ใน Live งานเสวนา "เรื่องการฉีดวัคซีน COVID-19 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ"

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น.-18.30 น

ติดตามรับชมผ่านเพจ Facebook สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย, สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย

FB page สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

ผู้สนับสนุนโครงการ