คำแนะนำการทานอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

การดูแลผู้ป่วย

ตอบหน่อยค่อยจาก

ทานผักและผลไม้เป็นประจำสามารถควบคุมโรคเบาหวานได้

ผู้สนับสนุนโครงการ