การเรียนรู้และทำความเข้าใจใน โรคเบาหวานและโรคหัวใจ

จะทำให้คุณสามารถอยู่กับโรคได้อย่างมีความสุข และลดโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนได้ดีมากยิ่งขึ้น

การเรียนรู้ และทำความเข้าใจใน โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ

จะทำให้คุณสามารถอยู่กับโรคได้ อย่างมีความสุข และลดโอกาสเกิด โรคแทรกซ้อนได้ดีมากยิ่งขึ้น

โรคเบาหวานคือโรคร้ายแรง การดูแลตนเองและการจัดการเกี่ยวกับโรคเบาหวานจะช่วยให้คุณมีความเสี่ยงต่ำต่อปัญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคเบาหวาน

การดูแลตนเองและการจัดการเกี่ยวกับโรคเบาหวานจะช่วยให้คุณมีความเสี่ยงต่ำต่อปัญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคเบาหวาน

  • - โรคหัวใจและหลอดเลือดทำให้เกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันซึ่งพบการเสียชีวิตสูงถึง 50% ของคนไข้เบาหวาน
  • - ปัญหาที่ตา ทำให้การมองเห็นไม่ชัด หรืออาจร้ายแรงถึงขั้นตาบอด
  • - ปวด ชา ที่มือ เท้า ซึ่งหมายถึงเส้นประสาทถูกทำลาย
  • - ปัญหาที่ไต ซึ่งอาจทำให้ไตหยุดการทำงาน

แนะนำให้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ยิ่งผู้ป่วยเข้าใจถึงความเสี่ยงของโรคหัวใจได้เร็วขึ้นมากเท่าใดก็จะสามารถพูดคุยซักถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเรียนรู้ถึงการดูแลโรคได้ดีขึ้นมากเท่านั้นเพราะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นจะมอบคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติและดูแลเพื่อลดความเสี่ยงได้ดีมากยิ่งขึ้น

6 คำถาม ที่ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  • เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นต่อโรคหัวใจหรือไม่?
  • ปัจจัยใดที่มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจ?
  • วิธีใดบ้างที่จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจ?
  • เมื่อใช้ยาควบคุมการเกิดโรคหัวใจแล้วยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอยู่หรือไม่?
  • แหล่งข้อมูลใดบ้างที่เหมาะสำหรับการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคนี้?
  • เราจะทราบได้อย่างไรว่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจนั้นลดลง?

ผู้สนับสนุนโครงการ